Obsah NavigaceHledání

Proč urbanizace · 7 06 2006 - 17:33 ^^


   Na této stránce bych Vás rád informoval, proč jsem si za téma bakalářské práce vybral zrovna teoretické přístupy k urbanizaci.

   Na počátku jsem neměl žádné tušení, jaké téma si zvolit. Pak jsem jednou na nástěnce objevil toto. Nejvíce mě asi lákalo, zkusit si napsat práci, která bude více teoreticky zaměřená. Navíc urbanizace, jako komplexně podmíněný proces, který mění prostorovou organizaci společnosti, je proces který se odehrává v čase a prostoru, tedy je výsostně geografický.
   Dále se procesem urbanizace zajímají i jiné disciplíny, například demografie, sociologie, historie a jiné, takže danou problematiku bylo možno pokusit se pojmout interdisciplinárně. To jsou ve zkratce asi hlavní podněty, které mě přesvědčili zvolit dané téma.