Obsah NavigaceHledání

3. Přístupy k urbanizaci v historickém pohledu · 7.6.2006 17:46 ^^

3. Přístupy k urbanizaci v historickém pohledu

   V následující části práce budu postupně charakterizovat jednotlivé vývojové etapy urbanizace. Pro jejich vymezení vycházím z historického členění Lamparda (1965), které vhodně rozděluje etapy urbanizace na základě kvalitativních a kvantitativních projevů urbanizačního procesu. Vývojová kritéria, jako například míra propojenosti geografické organizace společnosti nebo dosažený stupeň urbanizace, podle mého názoru lépe určují jednotlivé etapy urbanizace než při sledování jednotlivých stránek procesu urbanizace.

<<předchozí / následující>>
<<2.4. Diferenciální urbanizace / 3.1. Primární urbanizace>>