Obsah NavigaceHledání

Poděkování · 7.6.2006 17:37 ^^


Poděkování

Nejprve bych chtěl poděkovat svému školiteli, RNDr. Martinu Ouředníčkovi, Ph.D., za jeho vedení při tvorbě práce, trpělivost a čas při konzultacích.


<<předchozí / následující>>
<<Úvodní strana / Prohlášení>>