Obsah NavigaceHledání

5. Použité zdroje a literatura · 7.6.2006 18:54 ^^

5. Použité zdroje a literatura

BERG, L. van den, DREWET, R., KLAASEN, L.H., ROSSI, A.,VIJVERBERG, C.H.T. (1982): A Study of Growth and Decline. Urban Europe, 1. Pergamon Press, Oxford.

BOHÁČ, A. (1923): Hlavní město Praha : studie o obyvatelstvu. Bursík a Kohout, Praha.

BURGESS, E.W. (1925): The Growth of the City: an Introduction to a Research Project. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 89-97.

BURKE , P. (1975): Some Reflection on the Pre-industrial City. In: Chant, C. ed. (1999): Pre-industrial Cities and Technology Reader. Routledge. London and New York, str. 251-257.

CARTER, H. (1983): Urban Origins: a review of theories. In: Chant, C. ed. (1999): Pre-industrial Cities and Technology Reader. Routledge, London and New York, str. 7-14.

CARTER, H. (1995): The Study of Urban Geography. 4th. ed., Arnold, London.

CASTELS, M., HALL, P. (1994): ?Technopoles: Mines and Foundries of the Informational Economy?. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 475-483.

DAVIS, K. (1969, 1972): World Urbanization 1950 – 1970. Berkeley. IIS. University of California, vol. 1, vol. 2.

DAVIS, K. (1973): The Firs Cities: How and Why Did they Arise. In: Press, I., Smith, M.E. eds. (1980): Urban Place and Process: Readings in the Antropology of Cities. Macmillan, New York, str. 133-143.

DEAR, M., FLUSTY, S. (1998): Postmodern Urbanism. Annals of the Association of American Geographers, č. 88, str. 50-72.

DOSTÁL, P., HAMPL, M. (1994): Development of an urban system: general conception and specific features in the Czech Republic. In M. Barlow, P. Dostál and M. Hampl eds.: Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. University of Amsterdam: Institut voor Sociale Geografie, str. 191-224.

DOXIADIS, C. (1969): ?Ecumenopolis, World City of Tomorrow? In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 458-467.

ENGELS, F. (1845): The Great Towns. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge. London and New York, str. 47-55.

FIELDING, A.J. (1989): Migration and Urbanization in Western Europe Since 1950. The Geographical Journal 155, 1, str. 60-69.

FREY, W.H., ZIMMER, Z. (2001): Defining the City. In: Paddison, R. ed.: Handbook of Urban Studies. Sage, London, str. 14-36.

GANS, H.J. (1962): The West End: An Urban Village. In: Press, I., Smith, M.E. eds. (1980): Urban Place and Process: Readings in the Antropology of Cities. Macmillan, New York, str. 352-362.

GANS, H.J. (1968): Urbanism and Suburbanism as Ways of Life. In: Pahl, R.E. ed.: Readings in urban sociology. Pergamon Press Ltd, Oxford, str. 95-118.

GEYER, H.S. (1996): Expanding the Theoretical Foundation for the Concept of Differential Urbanization. In Geyer, H.S., Kontuly, T.M. eds. Differential Urbanization: Integrating Spatial Models. Arnold, London, str. 309-328.

GEYER, H.S., KONTULY, T.M. (1993): A Theoretical Foundation for the Concept of Differential Urbanization. In Geyer, H.S., Kontuly, T.M. eds. (1996) Differential Urbanization: Integrating Spatial Models. Arnold. London. str. 290-308.

GOODMAN, D., CHANT, C. eds. (1999): European Cities & Technology: industrial to post-industrial city. Routledge, London.

HALL, P. (1988): ?The City of Theory?. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 383-396.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Universita Karlova, Praha.

HAMPL, M. (1994): Long-term trends of settlement system. In M. Barlow, P. Dostál and M. Hampl (eds.): Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the Industrial Region of Liberec. University of Amsterdam: Institut voor Sociale Geografie, str. 21-30.

HAMPL, M. a kol. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha.

HAMPL, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. DemoArt, Prague.

HAMPL, M. a kol. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha.

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České Republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.

HAUSER, P. M. (1965): Urbanization: An Overview. In: Hauser, P.M., Schnore, L.F.: The Study of Urbanization, John Wiley & Sons, Inc., New York, str. 1-48.

HORÁKOVÁ, I. (2000) Suburbanizace či urbanizace? Nová bytová výstavba v Praze a jejím zázemí. Magisterská práce, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J. (2002): Zrod velkoměsta – Urbanizace českých zemí a Evropa. Paseka, Litomyšl.

HRŮZA, J., ZAJÍC, J. (2002): Vývoj urbanismu 1. díl. ČVUT, Praha.
CHAMPION, A.G. (1989a): Introduction: counterurbanization experience. In Champion, A.G. eds. (1989): Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Deconcentration. Arnold, London, str. 1-18.

CHAMPION, A.G. (1989b): Counterurbanization: the conceptual and methodological challenge. In: Champion, A.G. eds.: Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Deconcentration. Arnold, London, str. 19-33.

CHAMPION, A.G. (1989c): Conclusion: temporary anomaly, long-term trend or transitional phase? In: Champion, A.G. eds.: Counterurbanization: The Changing Pace and Nature of Population Deconcentration. Arnold, London, str. 230-243.

CHAMPION, A.G. (2001): Urbanization, Suburbanization, Counterurbanization and Reurbanization. In: Paddison, R. ed. (2001): Handbook of Urban Studies. Sage, London, str. 143-161.

CHANT, C., GOODMAN, D. eds. (1999): Preindustrial Cities and Technology. Routledge, London.

CHESHIRE, P. (1995): A New Phase of Urban Development in Western Europe? The Evidence for the 1980s. Urban Studies 32, č. 7, str. 1045-1063.

CHILDE, V.G. (1951): The Urban Revolution (Man Makes Himself). In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge. London and New York, str. 20-30.

JOHNSTON, R.J., GREGORY, D., PRATT, G., WATTS, M., eds. (2000): The Dictionary of Human Geography, fourth edition, Blackwell Publishers, Oxford.

KITTO, F.H.D. (1951): The Polis. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 31-36.

KNOX, P., PINCH, S. (2000): Urban Social Geography. 4th. ed., Prentice-Hall, Harlow.

KREJČÍ, J. (2002): Postižitelné proudy dějin. Sociologické Nakladatelství. Praha.

LAMPARD, E.E. (1965): Historical Aspects of Urbanization. In: Hauser, P.M., Schnore, L.F.: The Study of Urbanization, John Wiley & Sons, Inc., New York, str. 519-554.

LE CORBUSIER, CH.J. (1929): A Contemporary City. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge, London and New York, str. 367-375.

MAIER, J. ed. (2000): Urbanistická čítanka. Česká komora architektů, Praha, str. 1-69.

MAIER, J. (2004): Územní plánování. ČVUT, Praha.

MAYER, H.M. (1971): Definitions of ?City?. In: Bourne, L.S. (1971): Internal Structure of the City: readings on space and environment. Oxford University Press, Toronto, str. 28-31.

MORRIS, A.E.J. (1994): History of Urban Form: Before the Industrial Revolution. Longman, Harlow, str. 1- 157.

MUMFORD, L. (1961): The City in History: Its Origins, Its Transformations and Its Prospects. Harbinger, New York.

MUSIL, J. (1967): Sociologie soudobého města. Praha, Svoboda.

MUSIL, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E. ed. (1968): Readings in urban sociology. Pergamon Press Ltd, Oxford, str. 232-259.

MUSIL, J. (1977): Urbanizace v socialistických zemích. Praha, Svoboda.

MUSIL, J. (1993): Changing Urban Systems in Post-communist Societies in Central Europe: Analysis and Prediction. Urban Studies 30, str. 899-905.

MUSIL, J. (1996): Urbanismus. In: Velký sociologický slovník. 2. svazek, P-Z, Karolinum, Praha, str. 1357-1358.

MUSIL, J. (1996): Urbanizace. In: Velký sociologický slovník. 2. svazek, P-Z, Karolinum, Praha, str. 1358-1359.

MUSIL, J. (2003): Proměny urbánní sociologie ve Spojených Státech a v Evropě 1950 – 2000. Sociologický časopis 39, č. 2, str. 137-167.

MUSIL, J. (2005): Proces urbanizace v Evropě [www.cefres.cz/austerlitz.php – 6.5.2006]

OUŘEDNÍČEK, M. (2000): Teorie stádií vývoje měst a diferenciální urbanizace. Sborník ČGS 105, č. 4, str. 361-369.

OUŘEDNÍČEK, M. (2006): Differential Suburban Development in Prague Urban Region. Geografiska Annaler 88B, č. 2, v tisku.

PADDISON, R. (2001): Studying Cities. In: Paddison, R. ed.: Handbook of Urban Studies. Sage, London, str. 1-9.

PAHL, R.E. (1967): A Perspective on Urban Sociology. In: Pahl, R.E. ed. (1968): Readings in urban sociology. Pergamon Press Ltd, Oxford, str. 3-44.

PAHL, R.E. (1968): The Rural-Urban Continuum. In: Pahl, R.E. ed.: Readings in urban sociology. Pergamon Press Ltd, Oxford, str. 263-305.

PAHL, R.E. (1970a): Social differences between urban and rural societies. In: Pahl, R. E.: Whose City? : and other essays on sociology and planning. Longman, London, str. 97-111.

PAHL, R.E. (1970b): Whose City? . In: Pahl, R. E.: Whose City? : and other essays on sociology and planning. Longman, London, str. 201-208.

PAHL, R.E. (1970c): Urban social theory and research. In: Pahl, R. E.: Whose City? : and other essays on sociology and planning. Longman, London, str. 209-225.

PALEN, J.J. (1981): Urban World. McGraw-Hill, New York.

PIRENNE, H. (1925): City Origins and Cities and European Civilization. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge. London and New York, str. 37-45.

SAUNDERS, P. (1981): Social Theory and the Urban Question, 1st ed. , Hutchinson and Ross, London.

SJÓBERG, G. (1960a): The Preindustrial City – A Backward Glance, a Forward Look. In: Press, I., Smith, M.E. eds. (1980): Urban Place and Process: Readings in the Antropology of Cities. Macmillan, New York, str. 167-183.

SJÓBERG, G. (1960b): The Pre-industrial city. In: Chant, C. (1999): Pre-industrial Cities and Technology Reader. Routledge, London and New York, str. 246-250.

SÝKORA, L. (1993): Teoretické přístupy ke studiu města. In: L. Sýkora (ed.), Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK Praha, str. 64-99.

TAMMARU, T. (2000): Differential Urbanisation and Primate City Growth in Soviet and Post-soviet Estonia. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 91, č. 1, str. 20-30.

TAMMARU, T. (2003): Urban and Rural Population Change in Estonia: Patterns of
Differentiated and Undifferentiated Urbanisation. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 94, č. 1, str. 112-123.

TAYLOR, P.J., LANG, R.E. (2004): The Shock Of The New: 100 concepts describing recent urban change. Enviromnent and Planning A, č. 36, str. 951-958.

United Nations. Demographic Yearbook 2001. str. 22.

United Nations. World Urbanization Prospects: The 2003 Revision [http://www.un.org/esa/population/publications/wup2003/WUP2003Report.pdf – 20.2.2006].

WEBER, M. (1966) The City; translated and edited by Don Martindale and Gertrud Neuwirth. The Free Press, New York.

WIRTH, L. (1938): Urbanism as a Way of Life. In: LeGates, R.T., Stout, F. eds. (1996): The City Reader. Routledge. London and New York, str. 189-197.

<<předchozí / následující>>
<<4. Závěr / 6. Seznam obrázků a tabulek>>